Rekomendacja ITB
GWC Provent-Geo posiada pozytywną Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie.
więcej
Pomiary skuteczności
Jako jedyni podajemy codzienne pomiary skuteczności działania wymiennika z dokładnością do jednej godziny.
Sprawdź wysoką skuteczność naszego wymiennika.
więcej
Atesty i badania
GWC Provent-Geo posiada atest higieniczny i badania mikrobiologiczne potwierdzające pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza.
więcej
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco w swojej branży.

Marketing automation powered by FreshMail
Pro-Vent Geo System
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą central wentylacyjnych MISTRAL produkowanych przez naszą firmę. RekuperatoryBroszura informacyjna gruntowego wymiennika ciepła PROVENT-GEO

Badania jakości powietrza wymiennika

Montując wymiennik gruntowy w swoim domu, chcemy być pewni, że dostarczamy do niego zdrowe powietrze.

Aby dostarczyć Państwu bezstronne informacje zleciliśmy badania czystości powietrza w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Opolu. Przebadano wymiennik gruntowy Geo Provent pracujący już ponad rok. Pierwsze badanie wykonano latem tego roku (27.06.2006). Badane było powietrze na wlocie do wymiennika (poz.1), na wylocie z wymiennika (poz. 2). Prezentowane wyniki jasno pokazują, że w powietrzu po przejściu przez wymiennik gruntowy ogólna liczba bakterii zmniejszyła się z 350 CFU/m3 (na wlocie) do 50 CFU/m3 (na wylocie z wymiennika). Podobnie liczba gronkowców i grzybów. Zatem powietrze wpadające do mieszkania jest dodatkowo "uzdatnione", zredukowana jest liczba czynników chorobotwórczych. To czy powietrze w domu zachowa takie parametry, zależy od nas i od tego jak dbamy o czystość swojego otoczenia.

Sprawozdania z badania mikrobiologicznego wymiennika:

Certyfikat czystości mikrobiologicznej wymiennika Provent GEO Certyfikat czystości mikrobiologicznej wymiennika Provent GEO Certyfikat czystości mikrobiologicznej wymiennika Provent GEO

Koleje badanie przeprowadziliśmy w październiku (26.10.2006) tzn. jesienią kiedy ilość zarodników grzybów w powietrzu jest największa. I ponownie widać, że powietrze po przejściu przez wymiennik gruntowy Geo Provent ulega "oczyszczeniu".

Także niezależne badania potwierdzają dobroczynny wpływ bezprzeponowych wymienników gruntowych, tzn. takich w których powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem, na jakość powietrza. Polecamy artykuł pochodzący z miesięcznika Magazyn instalatora "Mikrobiologiczna czystość".

Gruntowy wymiennik ciepła - Mikrobiologiczna czystość
[strona 1] [strona 2]

Kolejną dobrą informacją jest fakt, że wymiennik płytowy nie wymaga czyszczenia. Wykonany jest z płyt z materiału antystatycznego co w połączeniu z niewielka prędkością przepływu gwarantuje bezpieczne użytkowanie przez okres wielu, wielu lat. Musimy tylko dbać o czystość filtra powietrza na czerpni i wymieniać go systematycznie (min. raz na 3 miesiące). Nie pozwalamy w ten sposób by wzrastały opory pobierania powietrza i wstępnie filtrujemy je z kurzu. Wymiennik czyści się w sposób naturalny, korzystając z dobrodziejstw matki natury. Naturalna flora bakteryjna wymienników bezprzeponowych nie dopuszcza do rozwoju niekorzystnych dla człowieka czynników chorobotwórczych. My możemy od czasu do czasu przeczyścić rurę łączącą czerpnię z kolektorem wymiennika.

Istnieje jeszcze grupa wymienników gruntowych przeponowych i do nich zaliczamy wymienniki rurowe. Tu powietrze jest oddzielone od gruntu rurą i zupełnie nie ma z nim kontaktu. Natomiast istota wymiany ciepła jest podobna.

Badanie wykonane przez Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Komunalnej NIZP PZH przedstawia interpretację wyników pomiarów zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego obok ujęcia do glebowego wymiennika ciepła i powietrza które przepłynęło przez GWC i jest nawiewane do mieszkania.

Pomiarom poddano płytowy gruntowy wymiennik ciepła w okolicach Warszawy, wykonany przez firmę Warebud. Badanie wykonano w dniu 18.10.2010r. Oceny wpływu glebowego wymiennika ciepła na czystość mikrobiologiczną przepływającego przez niego powietrza dokonano na podstawie analizy równolegle wykonanych pomiarów stężeń bakterii i grzybów.

Zarówno stężenie bakterii jak i grzybów w powietrzu przepływającym przez GWC (z ujęciem zabezpieczonym filtrem G4) uległo obniżeniu (redukcja stężenia bakterii o 86%, grzybów o 97%).

Uzyskane wyniki pozwalają na wykluczenie przypuszczenia aby badany glebowy wymiennik ciepła był źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego przepływającego przez niego powietrza.

Produkt Dokument
Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM HK/K/0476/01/2016
Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM HK/B/0695/01/2013
Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM Ocena wpływu GWC GEO-SYSTEM na czystość przepływającego powietrza
Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM
Badanie bakteriologiczne przepływającego powietrza
63/069/10/LHKM
63/069/10/LHKM - Sprawozdanie
Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM HK/B/0574/01/2011

Badania mikrobiologiczne wymiennika

Kolejne badanie wymiennika gruntowego zostało przeprowadzone w naszej siedzibie.

Pod budynkiem hali produkcyjnej umieściliśmy 4 wymienniki gruntowe. Dwa z nich (większe) pracują na potrzeby hali, natomiast dwa mniejsze na potrzeby biurowca.
Latem stanowią bufor chłodu i pozwalają na nawiewanie schłodzonego powietrza w zakresie temperatur 12-16°C (zależnie od okresu lata), natomiast zimą wymienniki doskonale wstępnie ogrzewają powietrze nawiewane na halę i współpracują z pompą ciepła powietrze-powietrze.

Wyniki badania czystości mikrobiologicznej GWC Gruntowego Wymiennika Ciepła

Skrócone sprawozdanie z badania wymiennika doskonale obrazuje jak czyste jest powietrze nawiewane do pomieszczeń.

Ogólna ilość bakterii redukowana jest z ilości 800 CFU/m3 do 160 CFU/m3. Jeśli jeszcze to powietrze przejdzie dodatkowo przez filtr centrali to liczba bakterii zostanie zredukowana do 30 CFU/m3.

Podobnie wygląda sprawa z ilością grzybów, która jest redukowana z 720 do 10 CFU/m3.

Poniższe zdjęcie pokazuje wszystkie wymienniki ułożone pod posadzką hali. Badaniu poddany był duży wymiennik, z lewej strony zdjęcia.

Badanie przeprowadzono w dniu 23 lipca 2010r.

Wyniki badań mikrobiologicznych (23-07-2010r.)


GWC w hali produkcyjnej

Hala produkcyjna po ułożeniu wymiennika.

Hala produkcyjna GWC Provent-Geo

Hala produkcyjna po wykończeniu.

Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia biurowe zasilane powietrzem z dwóch mniejszych GWC Provent-Geo.

Projektowanie stron MkDes
© Copyright Pro-Vent, Wszelkie prawa zastrzeżone


************************************
PRO-VENT Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
poczta: Krapkowice
gmina: Krapkowice
województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98
fax: 77 440 44 92
info@pro-vent.pl
www.wymiennikgruntowy.pl