Bezprzeponowy płytowy gruntowy wymiennik ciepła GWC firmy PRO-VENT to unikatowe rozwiązanie umożliwiające uzyskanie idealnego komfortu w każdym budynku poprzez pozyskanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu.

plytowy-gruntowy-wymiennik-ciepla-budowa

Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT montuje się pod powierzchnią gruntu (np. pod terenem zielonym lub bezpośrednio pod budynkiem). Działa on na zasadzie naturalnej obróbki powietrza, zachodzącej w bezpośrednim kontakcie z gruntem. Oprócz niezwykle skutecznej obróbki temperaturowej zapewnia również optymalne parametry wilgotności i jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Innowacyjną konstrukcję GWC PRO-VENT zastrzeżono w Urzędzie Patentowym. Odpowiednie ukształtowanie strugi powietrza przepływającej przez bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT gwarantuje skuteczność niespotykaną w innych gruntowych wymiennikach ciepła.

temperatura-powietrza-przeplywajacego-przez-gruntowy-wymiennik-ciepla

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA PRO-VENT – PRZEZNACZENIE

Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT przeznaczony jest przede wszystkim do nowo budowanych domów jednorodzinnych oraz dużych obiektów. Oprócz małych obiektów, mogą to być na przykład obiekty przemysłowe, hale magazynowe, hotele czy baseny. GWC PRO-VENT nadaje się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba stworzenia warunków komfortu przebywania w małych i dużych pomieszczeniach, minimalizując przy tym koszty ogrzewania. Rozwiązanie to idealnie nadaje się przy budowie domów niskoenergetycznych, a także pasywnych.

GWC firmy PRO-VENT stanowi idealne uzupełnienie instalacji rekuperacyjnej zwiększając znacznie jej skuteczność. Dodatkowo zabezpiecza instalację przed dostaniem się do niej powietrza o ujemnej temperaturze. W efekcie eliminuje problemy z zamarzaniem rekuperatora oraz konieczność stosowania nagrzewnic wstępnych.

Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT w zależności od upodobania lub etapu inwestycji można montować na trzy sposoby:

  • 1: pod budynkiem (pod powierzchnią płyty fundamentowej),
  • 2: pod terenem zielonym – działką,
  • 3: pod powierzchnią parkingu.

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Decydując się na wentylację mechaniczną w domu jednorodzinnym, zdecydowanie warto rozważyć rozszerzenie instalacji o gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT. Rozwiązanie to, oprócz świeżego powietrza, zapewni domownikom komfort cieplny przez cały rok, minimalizując przy tym koszty eksploatacyjne.

gruntowy-wymiennik-ciepla-dla-domu-jednorodzinnego

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA DLA DUŻYCH OBIEKTÓW I HAL

Ze względu na łatwą skalowalność, płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PRO-VENT nadaje się idealnie również do dużych obiektów przemysłowych. W tego typu obiektach zapewnienie jakości powietrza jest wręcz niezbędne, natomiast oszczędności w eksploatacji dużych powierzchni będą jeszcze bardziej odczuwalne.

gruntowy-wymiennik-ciepla-dla-duzych-obiektow-i-hal

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA PRO-VENT – ZASADA DZIAŁANIA

Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT składa się z systemu modułów specjalnie opracowanych płyt. Wyjątkowa konstrukcja zapewnia tzw. bezprzeponowy przepływ powietrza wewnątrz wymiennika (w bezpośrednim kontakcie z gruntem).

Powietrze potrzebne do wentylacji pobiera się przez czerpnię gruntową. Powinna ona znajdować się w miejscu o możliwie małej koncentracji zanieczyszczeń, więc z dala od ulic, parkingów itp. Następnie powietrze przepływa do wymiennika gruntowego i rozprowadza się poprzez kolektor pod powierzchnię płyt. Tutaj dzięki bezpośredniemu kontaktowi z gruntem, zależnie od posiadanej temperatury, powietrze ulega naturalnemu ogrzaniu lub ochłodzeniu, a także naturalnemu dowilżeniu lub osuszeniu.

Po obróbce termicznej w wymienniku, powietrze przez kanał odprowadzający przepływa już do obiektu wentylowanego.

Dodatkowym atutem GWC firmy PRO-VENT są jego właściwości bakteriobójcze, mimo że nie posiada żadnego wkładu antybakteryjnego. Właściwości te zapewnia naturalne działanie mikroflory gruntu, z którą płynące przez bezprzeponowy wymiennik powietrze jest w stałym w bezpośrednim kontakcie.

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA PRO-VENT – BUDOWA

Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT charakteryzuje płytkie posadowienie – wystarczająca głębokość wykopu wynosi już ok. 0,7 m. Wymiennik powinno się montować powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. W przypadku wysokich wód gruntowych, możliwe jest wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu (nasyp, taras).

Na rysunku poniżej przedstawiono przekrój warstw gruntu, a także opisano poszczególne elementy wymiennika.

plytowy-gruntowy-wymiennik-ciepla-budowa
podsypka-zwirowo-piaskowa-w-bezprzeponowym-gruntowym-wymienniku-ciepla

PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA

  • o grubości ok. 5 cm i granulacji ok. 10-20 mm, usypana na rodzimym podłożu z płukanego żwiru i zagęszczona płukanym piaskiem.
montaz-bezprzeponowego-gruntowego-wymiennika-ciepla

PŁYTOWY GWC

  • układany bezpośrednio na podsypce. Przyłącze okrągłe łączy GWC z wentylowanym obiektem. Układane ze spadkiem w kierunku wymiennika.
ukladanie-izolacji-ze-styropianu-na-gruntowym-wymienniku-ciepla

IZOLACJA

  • styropian w postaci płyt o grubości łącznej min. 12 cm. Umożliwia wyniesienie izoterm o 8-10 stopni (z głębokości 8 m) do płyt wymiennika. Układana jest z min 1,5-metrowym naddatkiem poza obrys wymiennika, z wyraźnym spadkiem ułatwiającym odprowadzenie wody.
izolacja-bezprzeponowego-gruntowego-wymiennika-ciepla

FOLIA IZOLACYJNA

  • zabezpiecza wymiennik przed wodą opadową. Ułożona bezpośrednio na styropianie.
czerpnia-gruntowa-zaciagajaca-swieze-powietrze-do-wystemu-wentylacji-mechanicznej

CZERPNIA TERENOWA

  • wykonana z blachy nierdzewnej i zabezpieczona przed przedostawaniem się gryzoni do wnętrza wymiennika. Zaopatrzona w łatwy do wymiany filtr klasy G4.
rura-drenarska-perforowana

RURA DRENARSKA (OPCJA)

  • stosowana w przypadku dużych powierzchni wymiennika oraz gruntów małoprzepuszczalnych w celu łatwiejszego odprowadzenia wód opadowych.
gruntowy-wymiennik-ciepla-skutecznosc-izolacji

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA PRO-VENT – WARUNKI PRACY

Praca płytowego wymiennika gruntowego PRO-VENT bazuje na akumulacyjnych właściwościach gruntu w obszarze pod termoizolacją-styropianem. Dzięki temu rozwiązaniu symuluje się głębokie posadowienie wymiennika, co umożliwia stosowanie go w miejscach gdzie wody gruntowe występują dość wysoko (nawet do 0,7 m pod powierzchnią gruntu).

PRACA GWC W OKRESIE ZIMOWYM

W czasie zimy wymiennik płytowy „pobiera” ciepło zgromadzone w gruncie latem, przez co zimne powietrze ulega ogrzaniu. Wartość temperatury powietrza za GWC podobnie jak latem jest bardzo stabilna w ciągu doby, a podczas wielodniowych silnych mrozów powoli spada do wartości niewiele większych od zera stopni Celsjusza.

Cechą charakterystyczną wymiennika PROVENT-GEO jest zdolność dowilżania (zimą) powietrza ogrzewanego w wymienniku. Praktyka pokazuje, że powietrze wychodzące ulega dowilżaniu do wartości ponad 90% aż do końca grudnia. Jest to bardzo pożądana cecha, bowiem znacząco poprawia parametr wilgotności powietrza w budynku podczas chłodów. Sam proces „wysychania” powietrza w domu rozpoczyna się więc dopiero w styczniu, a więc w środku sezonu grzewczego i jest znacznie spowalniany dalszym dowilżaniem powietrza przez GWC.

PRACA GWC W OKRESIE LETNIM

W okresie letnim wymiennik płytowy „pobiera” chłód zgromadzony w gruncie zimą, czego efektem jest znaczne obniżenie temperatury powietrza wentylacyjnego. Wysoka stabilność temperatury powietrza za GWC w ciągu doby jest cechą charakterystyczna i świadczy o bardzo dobrej wymianie cieplnej układu powietrze-grunt. Powolne wzrastanie temperatury podczas wielodniowych upałów jest efektem odpowiednio dużej powierzchni samego wymiennika czyli odpowiednio pojemnego akumulatora gruntowego. Ponieważ w porze nocnej temperatura powietrza zewnętrznego jest stosunkowo niska, sprzyja to regeneracji wymiennika (szczególnie samego wlotu i pierwszego szeregu płyt). Dlatego wymiennik płytowy PROVENT GEO powinien pracować całą dobę.

Podczas chłodzenia powietrza o wysokiej temperaturze i wilgotności następuje wykraplanie się wody na powierzchni gruntu. Powietrze wychodzące z GWC jest ulega dodatkowemu osuszeniu. Jest to korzystne, bowiem mniejsza wilgotność powietrza latem polepsza odczucie komfortu w wentylowanych pomieszczeniach. Należy zaznaczyć, że warunkiem braku odczucia duszności w pomieszczeniach jest skuteczne obniżenie temperatury powietrza nawiewanego przez GWC podczas upałów do wartości zawsze poniżej +18 st. C. Inne typy GWC, które mają zdolność chłodzenia powietrza do wartości np. +21 st. C są zdecydowanie niewystarczające, bowiem odczucie duszności powietrza w tych warunkach pozostaje.

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA – WSPÓŁPRACA Z REKUPERATOREM

Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT dedykowany jest jako element układu wentylacji mechanicznej, współpracujący z rekuperatorem. Powietrze po „obróbce” w wymienniku gruntowym transportowane jest do budynku i zainstalowanej tam centrali wentylacyjnej, a następnie systemem kanałów i anemostatów rozdzielane do poszczególnych pomieszczeń. Zużyte powietrze w budynku usuwane jest na zewnątrz.

Dodatkowym elementem układu jest przepustnica, która przełącza się automatycznie pozwalając na pobieranie powietrza z wymiennika gruntowego, a w okresach przejściowych, gdy praca wymiennika powodowałaby niepotrzebne schładzanie powietrza, na pobieranie go z czerpni ściennej. Centrala wentylacyjna będąca w układzie musi zapewnić możliwość sterowania przepustnicą GWC/czerpnia ścienna, a także musi posiadać bypass wymiennika ciepła.

schemat-wspolpracy-gruntowego-wymiennika-ciepla-z-rekuperatorem

GEO-SYSTEM – POŁĄCZENIE GWC PRO-VENT Z REKUPERATOREM MISTRAL

W ofercie Pro-Vent znajdują się centrale wentylacyjne MISTRAL PRO, SLIM oraz DUO, które są dedykowane do współpracy z GWC firmy PRO-VENT. Charakteryzują się bardzo wysokim odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego (ponad 90%) i  oprócz możliwości sterowania przepustnicą GWC/czerpnia ścienna, posiadają funkcję przełączania z funkcji „odzysk ciepła” na „chłodzenie”. Przełączanie to może odbywać się automatycznie lub ręcznie, co pozwala na maksymalny odzysk ciepła w okresie grzewczym oraz maksymalny uzysk chłodu w czasie letnich upałów.

Dane techniczne, pełny opis i broszury rekuperatorów przystosowanych do pracy z gruntowym wymiennikiem ciepła PRO-VENT, znajdują się na poniższych stronach:

schemat-wentylacji-domu-z-gruntowym-wymiennikiem-ciepla