Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info@pro-vent.pl

Logotyp firmy Pro-Vent
dla domów jednorodzinnych
oraz dużych obiektów i hal
Maksymalna skuteczność
Obserwuj
na żywo

Badania jakości powietrza, atest PZH

Decydując się na montaż wymiennika gruntowego w swoim domu, chcemy być pewni, że dostarczamy do niego jak najzdrowsze powietrze. Aby dostarczyć Państwu bezstronne informacje zleciliśmy szereg badań zewnętrznych dowodzących najwyższej jakości powietrza uzyskiwanego po przejściu przez GWC PROVENT-GEO

Redukcja stężenia bakterii i grzybów – atest przyznany przez Państwowy Zakład Higieny (PZH)

Zakład Higieny Komunalnej NIZP PZH przedstawia interpretację wyników pomiarów zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego obok ujęcia do glebowego wymiennika ciepła i powietrza, które przepłynęło przez GWC i jest nawiewane do mieszkania.

Pomiarom poddano płytowy gruntowy wymiennik ciepła w okolicach Warszawy, wykonany przez firmę WAREBUD. Badanie wykonano w dniu 18.10.2010r. Oceny wpływu glebowego wymiennika ciepła na czystość mikrobiologiczną przepływającego przez niego powietrza dokonano na podstawie analizy równolegle wykonanych pomiarów stężeń bakterii i grzybów.

Zarówno stężenie bakterii jak i grzybów w powietrzu przepływającym przez GWC (z ujęciem zabezpieczonym filtrem G4) uległo znacznemu obniżeniu (redukcja stężenia bakterii o 86%, grzybów o 97%).

baner redukcja bakterii grzybów

Uzyskane wyniki pozwalają na wykluczenie przypuszczenia aby badany glebowy wymiennik ciepła był źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego przepływającego przez niego powietrza. Jest wręcz odwrotnie.

Wyniki badań mikrobiologicznych

Wcześniejsze badania mikrobiologiczne – badania zewnętrzne (WSS-E)

Kolejne badania czystości powietrza zostały wykonane w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Opolu. Przebadano wymiennik gruntowy GWC PROVENT-GEO pracujący już ponad rok. Pierwsze badanie wykonano latem (27.06.2006). Badane było powietrze na wlocie do wymiennika (poz. 1) oraz na wylocie z wymiennika (poz. 2). Prezentowane wyniki jasno pokazują, że w powietrzu po przejściu przez wymiennik gruntowy ogólna liczba bakterii zmniejszyła się z 350 CFU/m3 (na wlocie) do 50 CFU/m3 (na wylocie z wymiennika). Podobnie liczba gronkowców i grzybów. Zatem powietrze wpadające do mieszkania jest dodatkowo uzdatnione, zredukowana jest liczba czynników chorobotwórczych.

Następne badanie przeprowadzono w październiku (26.10.2006), tzn. jesienią, kiedy ilość zarodników grzybów w powietrzu jest największa. I ponownie widać, że powietrze po przejściu przez wymiennik gruntowy GWC PROVENT-GEO ulega oczyszczeniu.

Badania mikrobiologiczne GWC PROVENT-GEO zainstalowanego pod fabryką PRO-VENT

Pod budynkiem hali produkcyjnej naszej firmy umieściliśmy 4 wymienniki gruntowe. Dwa z nich (większe) pracują na potrzeby hali, natomiast dwa mniejsze na potrzeby biurowca. Latem stanowią bufor chłodu i pozwalają na nawiewanie schłodzonego powietrza w zakresie temperatur 12-16°C (zależnie od okresu lata), natomiast zimą wymienniki doskonale wstępnie ogrzewają powietrze nawiewane na halę i współpracują z pompą ciepła powietrze-powietrze.

Skrócone sprawozdanie z badania wymiennika doskonale obrazuje jak czyste jest powietrze nawiewane do pomieszczeń. Ogólna ilość bakterii redukowana jest z ilości 800 CFU/m3 do 160 CFU/m3. Jeśli jeszcze to powietrze przejdzie dodatkowo przez filtr centrali to liczba bakterii zostaje zredukowana do 30 CFU/m3.

Podobnie wygląda sytuacja z ilością grzybów, które są redukowane z 720 CFU/m3 do 10 CFU/m3.

Badanie przeprowadzono w dniu 23 lipca 2010r.

Pierwsze zdjęcie poniżej pokazuje wszystkie wymienniki ułożone pod posadzką hali. Badaniu poddany był duży wymiennik, z lewej strony zdjęcia.

? Masz pytania? Chcesz zamówić? Skontaktuj się z nami!
Newsletter