Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info@pro-vent.pl

Logotyp firmy Pro-Vent

Szczegóły techniczne - GWC Provent-GEO

Budowa gruntowego wymiennika ciepła PROVENT-GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO charakteryzuje płytkie posadowienie – wystarczająca głębokość wykopu wynosi już ok. 0,7 m. Wymiennik powinien być montowany powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. W przypadku wysokich wód gruntowych, możliwe jest wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu (nasyp, taras).

Na rysunku poniżej przedstawiono przekrój warstw gruntu, a także opisano poszczególne elementy wymiennika.

 

budowa bezprzeponowego płytowego gruntowego wymiennika ciepła

 

Podsypka żwirowo piaskowa w bezprzeponowym gruntowym wymienniku ciepła
Podsypka żwirowo-piaskowa – o grubości ok. 5 cm i granulacji ok. 10-20 mm, usypana na rodzimym podłożu z płukanego żwiru i zagęszczona płukanym piaskiem.
układanie izolacji ze styropianu na gruntowym wymienniku ciepła
Izolacja – styropian w postaci płyt o grubości łącznej min. 12 cm. Umożliwia wyniesienie izoterm o 8-10 stopni (z głębokości 8 m) do płyt wymiennika. Układana jest z min 1,5-metrowym naddatkiem poza obrys wymiennika, z wyraźnym spadkiem ułatwiającym odprowadzenie wody.
Montaż bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła
Płytowy GWC – układany bezpośrednio na podsypce. Przyłącze okrągłe łączy GWC z wentylowanym obiektem. Układane ze spadkiem w kierunku wymiennika.
Izolacja bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła
Folia izolacyjna – zabezpiecza wymiennik przed wodą opadową. Ułożona bezpośrednio na styropianie.
Czerpnia gruntowa zaciągająca świeże powietrze do wystemu wentylacji mechanicznej
Czerpnia gruntowa – wykonana z blachy nierdzewnej i zabezpieczona przed przedostawaniem się gryzoni do wnętrza wymiennika. Zaopatrzona w łatwy do wymiany filtr klasy EU4.
rura drenarska perforowana
Rura drenarska (opcja) – stosowana w przypadku dużych powierzchni wymiennika oraz gruntów małoprzepuszczalnych w celu łatwiejszego odprowadzenia wód opadowych.

 

Przesuń palcem tabelę jeśli przeglądasz tę stronę na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie.
Ilość powietrza
m3/h
Powierzchnia termoizolacji
[m x m]
Temperatura powietrza za wymiennikiem latemStrata ciśnienia na wymienniku
[Pa]
Średnica przyłącza
[mm]
Praca 12 h/dobę
[oC]
Praca 24 h/dobę
[oC]
do 4007 x 1014-1614-1845200
do 6008 x 1014-1614-1850250
do 8009 x 1014-1714-1950250
do 110011 x 1014-1714-1965315
do 200013 x 1214-1714-1980400
? Masz pytania? Chcesz zamówić? Skontaktuj się z nami!
Newsletter
GWC PROVENT-GEO