Dobór gruntowego wymiennika ciepła nie jest skomplikowany, z tym, że należy pamiętać o kilku regułach. Właściwy dobór wymiennika oraz współpracującego z nim rekuperatora stanowi podstawę zarówno dla poprawnego montażu systemu wentylacyjnego jak i jego efektywnej pracy. Dział GWC firmy Pro-Vent służy pomocą w zakresie doboru wymienników dla inwestycji małych i  dużych.

WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

Dla typowych układów wentylacyjnych wielkość płytowego gruntowego wymiennika ciepła określa się na podstawie kubatury budynku (w odniesieniu do powierzchni użytkowej). Zalecamy przyjąć nominalny (projektowy) strumień powietrza wentylacyjnego na poziomie jednej krotności wymian powietrza w budynku.

Czyli, dla budynku o powierzchni użytkowej (bez garażu) 140 m2 i średniej wysokości pomieszczeń 2,65m ilość powietrza wentylacyjnego radzimy przyjąć w wysokości 370 m3/h.

Dla budynków innych niż domy jednorodzinne zalecamy kontakt z Działem GWC w celu doboru wymiennika.

gwc-obliczanie-strumienia-powietrza

NOMENKLATURA

Podobnie jak w przypadku rekuperatorów PRO-VENT MISTRAL, tak i dla GWC liczba za nazwą urządzenia to jego nominalny przepływ.

przyklady-nomenklatura-gwc

DOBÓR GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA- WAŻNA JEST RÓWNIEŻ LOKALIZACJA

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO oraz GEO-NATURA może być montowany zarówno obok budynku jak i bezpośrednio pod nim.
W zależności od tego czy GWC lokalizujemy pod elementami konstrukcyjnymi czy pod terenem zielonym, zmienia się jego konfiguracja.

GWC POD TERENEM ZIELONYM

Pod terenem zielonym najczęściej montuje się wymienniki w wersji zwartej. Czyli takiej, w której płyty w rzędzie bezpośrednio do siebie przylegają.
Poniżej zestawiono przykładowe wielkości wymienników z uwzględnieniem warstwy termoizolacji nad nim.

typoszereg-gwc-400-600
typoszereg-gwc-800


GWC POD BUDYNKIEM

W większości przypadków wymienniki projektowane pod budynkiem powinny występować w wersji z rozstawem. Czyli należy zachować odstępy między wybranymi rzędami płyt wymiennika. Rolę termoizolacji przejmuje izolacja podłogi na gruncie. Należy również pamiętać o odpowiednim odsunięciu kolektora rozprowadzającego (zimnego) oraz płyt przy tym kolektorze od ścian i ław fundamentowych. Odległość między wymiennikiem, a spodem ławy fundamentowej  powinna być nie mniejsza niż głębokość przemarzania gruntu.

Poniżej zestawiono przykładowe wielkości wymienników do montażu pod budynkiem.

dobor-gruntowego-wymiennika-ciepla-pod-budynkiem-300
dobor-gruntowego-wymiennika-ciepla-pod-budynkiem-400
dobor-gwc-pod-budynkiem-600

Długość wymienników montowanych pod budynkiem jest zależna od wartości oraz ilości rozstawów między rzędami płyt. Powinna być tak dobrana żeby zapewnić pełną efektywność oraz nośność warstw przy zachowaniu możliwie zwartej konstrukcji. Projektantów oraz instalatorów zachęcamy do konsultacji z działem GWC firmy Pro-Vent. Pomożemy dobrać wpasowany gruntowy wymiennik ciepła dla Państwa inwestycji. Zarówno dla inwestycji małych, jak na przykład domy jednorodzinne oraz dużych. Gruntowe wymienniki ciepła stanowią idealne rozwiązanie również w obiektach dużych. Dla przykładu, w zakładach produkcyjnych, halach, budynkach użyteczności publicznej w tym oświatowo- wychowawczych oraz obiektach służby zdrowia.

dobor-gruntowego-wymiennika-ciepla-informacja

GWC POD PARKINGIEM, PODJAZDEM

Gruntowe wymienniki ciepła PRO-VENT GEO oraz GEO-NATURA z powodzeniem lokalizuje się również pod parkingiem czy podjazdem. W tym przypadku wymienniki również projektuje się z rozstawem między rzędami płyt. Wymagane jest również ułożenie warstwy termoizolacji nad nim, której nośność powinna być dostosowana do przeznaczenia nawierzchni.