W niniejszym artykule odpowiadamy na wszelkie wątpliwości dotyczące montażu GWC. Zaznaczamy jednak, że na rynku istnieją różne rodzaje wymienników wymienników. Odpowiedzi prezentowane poniżej dotyczą jedynie bezprzeponowego płytowego GWC firmy PRO-VENT.

JAK CZYŚCIĆ WYMIENNIK PŁYTOWY?

Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmi: wymiennik płytowy sam jest „czyścicielem”, dlatego nie ma potrzeby, a wręcz nie zaleca się żadnych czynności serwisowych poza wymianą filtra na czerpni GWC (terenowej lub ściennej).

Dzięki przygotowaniu odpowiednich warstw gruntu, pod GWC PRO-VENT tworzy się naturalna flora bakteryjna tlenowa, która uzdatnia przepływające powietrze z zarodników bakterii i grzybów. Nie dochodzi w nim więc do rozwoju żadnych zabrudzeń. Czynności serwisowe lub czyszczące są zbędne i mogłyby mieć negatywny wpływ na naturalną florę bakteryjną.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi powietrza z podłożem, nadmiar wilgoci podlega odprowadzeniu bezpośrednio do gruntu. Dzięki temu nie ma warunków dla rozwoju drobnoustrojów wewnątrz wymiennika.

gwc-watpliwosci-wnetrze-wymiennika

CO SIĘ DZIEJE Z WODĄ WYKROPLONĄ Z WYMIENNIKA PŁYTOWEGO?

Powietrze przepływające przez wymiennik płytowy ma bezpośredni kontakt z gruntem. W związku z tym nadmiar wilgoci (zbyt wilgotne powietrze w okresie letnim), po prostu wsiąka w podłoże.

Dzięki temu, że GWC PRO-VENT charakteryzuje płytkie posadowienie (wystarczy ok. 0,7 m pod powierzchnią gruntu), zwykle nie ma również problemów z wodami gruntowymi. W gruntach małoprzepuszczalnych, gdzie okresowo występuje wysoki poziom wód gruntowych, można zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci instalacji odwodnieniowej (drenaż). Jednak nawet zalanie wymiennika przy ewentualnych bardzo obfitych opadach deszczu nie powoduje żadnych uszkodzeń. Po opadnięciu wody, GWC pracuje normalnie bez żadnych wątpliwości.

gwc-watpliwosci-wykraplanie-wody

CZY SĄ WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z SERWISOWANIEM GWC ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD GRUNTEM

Wszystkie firmy instalujące GWC PRO-VENT muszą przejść szkolenie z zakresu montażu, na którym dokładnie omawiane są kwestie zapewniające najwyższy standard wykonania wymiennika. Prawidłowe wykonanie poszczególnych warstw i postępowanie zgodnie z wytycznymi firmy Pro-Vent zapewnia poprawną pracę GWC bez jakichkolwiek awarii.

Ilość zamontowanych do tej pory wymienników GWC PRO-VENT i fakt że ani jeden nie wymagał serwisowania czy jakichkolwiek działań naprawczych, pozwala upewnić się, że jest to rozwiązanie bezawaryjne. Ponadto, warto nadmienić, że większość wymienników zamontowano w obrysie fundamentowym (pod budynkiem).

zdjecie-wymiennik-w-obrysie-fundamentowym

CZY SĄ WĄTPLIWOŚCI NA TEMAT JAKOŚCI POWIETRZA PO PRZEJŚCIU PRZEZ GWC?

W wymienniku GWC firmy PRO-VENT występują dwie podstawowe kwestie wpływające na najwyższą jakość powietrza. Jest to bezpośredni kontakt powietrza z gruntem oraz naturalna flora bakteryjna tlenowa powstała w wyniku zapewnienia odpowiednich warstw gruntu pod wymiennikiem.

Konstrukcja wymiennika zapewnia odprowadzenie nadmiaru wilgoci bezpośrednio do gruntu, a naturalna flora bakteryjna zapewnia jego dodatkowe uzdatnienie.

Badania zewnętrzne przeprowadzone przez PZH potwierdzają, że powietrze po przejściu GWC PROVENT-GEO jest o wiele zdrowsze niż przed wejściem do niego (!). Wyniki pokazują redukcję zarodników bakterii aż o 86% i grzybów aż o 97%. Zatem dzięki działaniu GWC PROVENT-GEO powietrze nawiewane do pomieszczeń jest jeszcze zdrowsze niż na dworze.

CZY DO WYMIENNIKA BEZPRZEPONOWEGO NIE DOSTANĄ SIĘ GRYZONIE?

Wymiennik GWC PRO-VENT montuje się na głębokości, na której gryzonie zwyczajnie nie bytują. Pojawiają się one bardziej tam gdzie mogą znaleźć pożywienie. Jeśli nawet „zabłądziłyby” gdzieś bliżej wymiennika, ciągły przepływ powietrza sprawia, że panują w nim warunki niesprzyjające dla zwierząt.

Dodatkowo wymiennik zabezpiecza się od dołu siatką stabilizującą podłoże, a od góry filtrem czerpni i samą czerpnią. Stanowi to więc wystarczająco szczelną zaporę mechaniczną.

CZY UMIESZCZENIE PŁYTOWEGO WYMIENNIKA POD BUDYNKIEM MA WPŁYW NA KONSTRUKCJĘ BUDYNKU?

Montaż wymiennika GWC PRO-VENT pod budynkiem jest wręcz zalecany. Jest tak choćby ze względu na fakt, iż nie ma wtedy potrzeby stosowania dodatkowej izolacji nad wymiennikiem. W takim przypadku GWC instaluje się w obrysie fundamentowym budynku, bezpośrednio pod płytami. Wymiennik wykonuje się wtedy „z rozstawem”, zgodnie z wytycznymi firmy Pro-Vent. Dzięki temu nie pogarszają się parametry nośności budynku. GWC PRO-VENT nigdy nie jest montowane pod ławami fundamentowymi obiektu, na których głównie opiera się jego ciężar.

Taki sposób montażu przebadano dokładnie przez laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej. W efekcie potwierdziło ono bezsprzecznie możliwość sytuowania GWC PRO-VENT pod płytami fundamentowymi bez żadnych negatywnych skutków.

Na koniec warto wspomnieć jaką nośnością charakteryzuje się sam wymiennik GWC PRO-VENT – jest to aż 10 ton/m2.

wymiennik-pod-budynkiem
Kontakt z doradcą