Żwirowy gruntowy wymiennik ciepła, inaczej GWC żwirowy jest popularnym rodzajem wymiennika gruntowego. Rozwiązanie to ma wiele zalet, ale ma również swoje wady. Są to choćby spore opory powietrza wymagające stosowania dodatkowych wentylatorów wspomagających. Po drugie jest to konieczność regeneracji złoża, a więc ograniczenie czasu pracy GWC.

GWC ŻWIROWY – BUDOWA

Idea żwirowego gruntowego wymiennika ciepła polega na zwiększeniu powierzchni wymiany termicznej pod gruntem poprzez skonstruowanie złoża żwirowego o dużej granulacji. Jednak dwa podstawowe mankamenty tego rozwiązania to znaczne opory powietrza oraz konieczność regeneracji złoża. Jest więc wymagane wymuszanie przerwy w pracy (cykliczna praca wymiennika).

Należy pamiętać, że wymiennik żwirowy nie może być narażony na zalanie wodami gruntowymi, co spowodowałoby wymieszanie złoża z gruntem.

Podstawowe elementy wymiennika żwirowego:

  1. Kamień płukany lub łom granitowy o granulacji 60-90 mm
  2. Żwir o granulacji 30-50 mm
  3. Koryta betonowe
  4. Izolacja cieplna grubości 10 cm
  5. Rurki zraszające podłoże
  6. Kanał do czerpni
gwc-zwirowy-instalacja
wymiennik-zwir-przekroj
wymiennik-zwir-przeplyw

Należy pamiętać, że ze względu na duże opory złoża, wymiennik żwirowy praktycznie zawsze wymaga stosowania wentylatora wspomagającego:

gwc-zwirowy-struktura-przeplywu

GWC PŁYTOWY – PORÓWNANIE

W wymienniku żwirowym struga powietrza płynie przez szczeliny usypanego złoża (żwiru). Generuje to znaczne opory dla przepływającego powietrza i wymaga często stosowania wentylatora wspomagającego, który pobiera dodatkową energię. Wymiennik żwirowy wymaga także tzw. regeneracji złoża, a więc cyklicznego wyłączania przepływu powietrza, co ogranicza komfort użytkowników.

W wymienniku płytowym powietrze płynie ze znacznie mniejszym oporem, bezpośrednio pod powierzchnią płyt. Specjalnie zaprojektowany układ tzw. klocków dystansowych powoduje, że opory są minimalne.

plytowy-gruntowy-wymiennik-ciepla-budowa

Po drugie w wymienniku płytowym nie ma zupełnie potrzeby robienia przerw na regenerację złoża. Wymiennik płytowy może pracować przez cały rok, 24 godziny na dobę.

gwc-zwirowy-czy-plytowy-tabela