ATESTY HIGIENICZNE

Jakość powietrza po przejściu przez nasze GWC, potwierdzona przez Państwowy Zakład Higieny

BROSZURY, ULOTKI

Zalety naszych GWC w ładnej oprawie

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Dowody na znaczną poprawę jakości powietrza, w tym redukcję bakterii i grzybów przez GWC PRO-VENT

Zobacz także