GWC PRO-VENT – JAKOŚĆ POWIETRZA, ATEST HIGIENICZNY

Decydując się na montaż gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w swoim domu, chcemy być pewni, że jakość powietrza będzie na najwyższym poziomie. Aby dostarczyć Państwu bezstronne informacje zleciliśmy szereg badań zewnętrznych dowodzących najwyższej jakości powietrza uzyskiwanego po przejściu przez GWC firmy PRO-VENT.

ATEST HIGIENICZNY PZH POTWIERDZA WYSOKĄ JAKOŚĆ POWIETRZA PO PRZEJŚCIU PRZEZ GWC PRO-VENT

Zakład Higieny Komunalnej NIZP PZH przedstawia interpretację wyników pomiarów zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego obok ujęcia do glebowego wymiennika ciepła, a także powietrza, które przepłynęło przez GWC i jest nawiewane do mieszkania.

Pomiarom poddano płytowy gruntowy wymiennik ciepła w okolicach Warszawy, wykonany przez firmę WAREBUD. Badanie wykonano w dniu 18.10.2010r. Oceny wpływu glebowego wymiennika ciepła na czystość mikrobiologiczną przepływającego przez niego powietrza dokonano na podstawie analizy równolegle wykonanych pomiarów stężeń bakterii, a także grzybów.

Zarówno stężenie bakterii jak i grzybów w powietrzu przepływającym przez GWC (z ujęciem zabezpieczonym filtrem G4) uległo znacznemu obniżeniu (redukcja stężenia bakterii o 86%, grzybów o 97%).

gwc-jakosc-powietrza

Uzyskane wyniki pozwalają na wykluczenie przypuszczenia aby badany glebowy wymiennik ciepła był źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego przepływającego przez niego powietrza. Jest wręcz odwrotnie, jakość powietrza po przejściu przez GWC firmy PRO-VENT znacznie się poprawia.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

WCZEŚNIEJSZE BADANIA MIKROBIOLOGICZNE – BADANIA ZEWNĘTRZNE (WSS-E)

Kolejne badania czystości powietrza wykonano w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Opolu. Przebadano wymiennik gruntowy GWC PROVENT-GEO pracujący już ponad rok. Pierwsze badanie wykonano latem (ściśle mówiąc 27.06.2006). Badaniu poddano powietrze na wlocie do wymiennika (poz. 1) oraz na wylocie z wymiennika (poz. 2). Prezentowane wyniki jasno pokazują, że w powietrzu po przejściu przez wymiennik gruntowy ogólna liczba bakterii zmniejszyła się z 350 CFU/m3 (na wlocie) do 50 CFU/m3 (na wylocie z wymiennika). Podobnie liczba gronkowców i grzybów. Zatem powietrze wpadające do mieszkania jest dodatkowo uzdatnione, a liczba czynników chorobotwórczych ulega redukcji.

Następne badanie przeprowadzono w październiku (26.10.2006), czyli jesienią, kiedy ilość zarodników grzybów w powietrzu jest największa. I ponownie widać, że powietrze po przejściu przez wymiennik gruntowy GWC PROVENT-GEO rzeczywiście ulega oczyszczeniu.

gwc-jakosc-powietrza
gwc-jakosc-powietrza
gwc-jakosc-powietrza

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE GWC PRO-VENT GEO ZAINSTALOWANEGO POD FABRYKĄ PRO-VENT POTWIERDZAJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ POWIETRZA

Pod budynkiem hali produkcyjnej naszej firmy umieściliśmy 4 wymienniki gruntowe. Dwa z nich (większe) pracują na potrzeby hali, natomiast dwa mniejsze na potrzeby biurowca. Latem stanowią bufor chłodu i pozwalają na nawiewanie schłodzonego powietrza w zakresie temperatur 12-16°C (zależnie od okresu lata). Natomiast zimą wymienniki doskonale wstępnie ogrzewają powietrze nawiewane na halę i współpracują z pompą ciepła powietrze-powietrze.

Skrócone sprawozdanie z badania wymiennika doskonale obrazuje jak czyste jest powietrze nawiewane do pomieszczeń. Ogólna ilość bakterii ulega redukcji z ilości 800 CFU/m3 do 160 CFU/m3. Jeśli jeszcze to powietrze przejdzie dodatkowo przez filtr centrali to liczba bakterii ulega redukcji do 30 CFU/m3.

Podobnie wygląda sytuacja z ilością grzybów, które ulegają redukcji z 720 CFU/m3 do 10 CFU/m3.

Badanie przeprowadzono w dniu 23 lipca 2010r.

POBIERZ RAPORT Z BADAŃ

gruntowy-wymiennik-ciepla-pod-hala-produkcyjna-firmy-pro-vent
Hala produkcyjna PRO-VENT po ułożeniu wymiennika
hala-produkcyjna-rekuperatorow-firmy-pro-vent
Hala produkcyjna po wykończeniu