Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info@pro-vent.pl

Logotyp firmy Pro-Vent
dla domów jednorodzinnych
oraz dużych obiektów i hal
Maksymalna skuteczność
Obserwuj
na żywo

Rurowy gruntowy wymiennik ciepła (rurowy GWC)

Budowa wymiennika rurowego

Rurowy gruntowy wymiennik ciepła jest skonstruowany z układu rur, wykonanych zazwyczaj z materiału PVC. Rurowy GWC zaliczany jest do wymienników przeponowych, ze względu brak bezpośredniej styczności między gruntem a przepływającym powietrzem (są one oddzielone ścianą rury), co zapewnia umiarkowaną skuteczność wymiany ciepła między powietrzem a gruntem.
Odizolowanie powietrza od gruntu powoduje również problemy z odprowadzaniem nadmiernej wilgoci z powietrza, co wiąże się po pierwsze ze spadkiem skuteczności wymiennika, a po drugie z ryzykiem powstawania zarodników grzybów wewnątrz rurociągu. Zwykle wymusza to stosowanie powłok antybakteryjnych na wewnętrznych ścianach rur. Dyskusyjny pozostaje trwałość niniejszych powłok oraz ich faktyczny wpływ powłok na jakość powietrza (ma ono styczność z powłoką jedynie przy ścianie rury). Wymienniki przeponowe wymagają regularnego czyszczenia wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem, co ma niszczący wpływ na warstwę antybakteryjną.

Instalacja rurowego GWC

schemat rurowego gruntowego wymiennika ciepła z powietrza z wentylacji

 

Wymiennik rurowy można instalować na dwa sposoby: jako pojedyncza rura o dużej średnicy lub jako układ kilku rur o mniejszej średnicy, ułożonych w gruncie równolegle w odstępach ok. 1 m i połączonych ze sobą za pomocą trójników. Należy bezwzględnie unikać stosowania kolan i odgałęzień o kącie prostym, a także należy dobierać  minimalne przekroje rur i łączników, aby maksymalna prędkość przepływu powietrza była mniejsza niż 4 m/s. Rurę (bądź rury) wymiennika należy poprowadzić ze spadkiem w stronę od czerpni.
uklad-pierscieniowy-i-blokowy-wymiennika-rurowego

Wykraplanie się wody w rurach w wyniku ochładzania powietrza jest zjawiskiem występującym głównie latem. Jednak konieczne jest zapewnienie jej stałego odprowadzania.
Rury należy układać na głębokości ok. 1,5-2 m aby zapewnić stałe warunki cieplne i zawsze poniżej głębokości przemarzania. Rury układać w gruncie rodzimym, pamiętać o jego dobrym zagęszczeniu i nie stosować piasku do obsypywania rur.

Planując połączyć wymiennik rurowy z centralą, należy użyć kanałów o większych średnicach niż kołnierze centrali. Pozwala to obniżyć opory powietrza i w konsekwencji może wyeliminować konieczność stosowania dodatkowego wentylatora wspomagającego. Stosowane przepustnice powinny zapewniać szczelne zamknięcie.

Wartości średnic rur dla wymiennika rurowego:

 1. MISTRAL 300 (SLIM, DUO) – średnica rury = 200 mm
 2. MISTRAL 400 (PRO, SLIM, DUO) – średnica rury = 250 mm
 3. MISTRAL 600 (PRO, SLIM, DUO) – średnica rury = 315 mm

Zasady projektowania

Przy projektowaniu uwzględniane są następujące elementy:

 • kubatura budynku,
 • wielkość wymiany powietrza (1/h),
 • materiał rur,
 • głębokość ułożenia,
 • budowa instalacji (blokowa lub pierścieniowa),
 • parametry cieplne gruntu,
 • warunki klimatyczne,
 • występowanie wody gruntowej.

Z danych doświadczalnych wynika, że temperatura powietrza za wymiennikiem przeponowym rurowym w lutym bardzo często jest niższa niż 0oC, a latem znacznie przekracza 20oC.

? Masz pytania? Chcesz zamówić? Skontaktuj się z nami!
Newsletter
GWC PROVENT-GEO