GWC PRO-VENT – REKOMENDACJA ITB

Dla produktu “Gruntowy Wymiennik Ciepła GWC PRO-VENT GEO” została przyznana pełna pozytywna rekomendacja techniczna. Jest to certyfikacja stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie, a także bezpieczeństwo jego stosowania. Rekomendację o numerze RT ITB-1239/2012 wydał Instytut Techniki Budowlanej.

rekomendacja-itb

POBIERZ DOKUMENT: REKOMENDACJA ITB DLA GWC PRO-VENT GEO

Rekomendacje Techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi, wydawanymi dla:

  1. Wyrobów, a także zestawów wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881).
  2. Wyrobów, a także zestawów wyrobów wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym B lub z oznakowaniem CE.
  3. Powtarzalnych rozwiązań technicznych.

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla wyrobów, a także zestawów wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych. Stanowią one specyfikacje techniczne, umożliwiające dokonywanie oceny zgodności, a także wydawanie przez producenta świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobów (zestawów wyrobów) nimi objętych.

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla wyrobów wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym B lub z oznakowaniem CE potwierdzają wykonanie wstępnego badania typu. Określają także zasady i warunki stosowania wyrobów (zestawów wyrobów). Są one zgodne z krajowymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Mogą dodatkowo określać warunki wykonania i odbioru rozwiązań technicznych wykonywanych z zastosowaniem tych wyrobów (zestawów wyrobów) oraz warunki zachowania trwałości (konserwacji i napraw).

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla powtarzalnych rozwiązań technicznych potwierdzają ich zgodność z wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, wraz z późniejszymi zmianami). Ściśle mówiąc potwierdzają, iż rozwiązania te są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane. Mogą określać także warunki wykonania i odbioru objętych nimi rozwiązań technicznych.

REKOMENDACJA ITB DLA GWC PRO-VNET GEO

Przyznanie pełnej rekomendacji Gruntowemu Wymiennikowi Ciepła GWC PRO-VENT GEO oznacza, że jest to bezpieczny produkt budowlany. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań do stosowania go w budownictwie.