Montaż gruntowego wymiennika ciepła współpracującego z systemem wentylacji należy uwzględnić już na etapie projektowania budynku. To kluczowe z racji konieczności wykonania wielu prac na posesji oraz samym obiekcie. Projekt wykonania GWC powinien określać przestrzeń, która jest wymagana do ułożenia jego podzespołów.

provent-instalacja-gruntowego-magazynu-energii

JAKI WYMIENNIK GRUNTOWY DO POMPY CIEPŁA?

Komfortowa wentylacja w parze z niskimi kosztami eksploatacyjnymi jest możliwa poprzez połączenie wentylacji GWC z pompą ciepła. System taki w konfiguracji gruntowego wymiennika ciepła, centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz układem sprężarkowej pompy ciepła pełni potrójną funkcję. Pozwala na wentylowanie pomieszczeń zapewniając stały dopływ świeżego powietrza, ogrzewanie i chłodzenie. Wybór wymiennika gruntowego ciepła powinien być dostosowany do wielkości działki, jednak każdy przypadek jest indywidualny.

ILE KOSZTUJE ODWIERT POD GRUNTOWY MAGAZYN ENERGII?

Jak sama nazwa GWC wskazuje, cały system montuje się pod powierzchnią gruntu. W przypadku ekstremalnych temperatur, ta pod ziemią jest łagodniejsza. To sprawia, że obróbka temperaturowa następuje zupełnie naturalnie. Dla płytowego gruntowego wymiennika ciepła wystarczający będzie wykop o głębokości 0,7 do 2 metrów. Dodatkowo pod wymiennikiem konieczne jest usypanie podsypki żwirowo-piaskowej o grubości ok. 5 cm i granulacji ok 10-20 mm.

montaż-gruntowego-wymiennika-ciepła
Budowa płytowego bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła.

ILE TRWA MONTAŻ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA?

Gruntowy magazyn energii pod względem konstrukcji nie jest skomplikowany. Przekłada się to na prostotę i efektywność działania całego systemu. Do prawidłowego funkcjonowania konieczne jest wykonanie wykopu, w którym umieszczona zostanie cała konstrukcja. GWC nie montuje się głęboko, wystarczy wykop w granicach 0,7-2m pod terenem. Na tych głębokościach temperatura gruntu nie jest stała w ciągu roku i może się wahać do kilku do nawet dwudziestu stopni Celcjusza. Wobec tego stosuje się rozwiązania termoizolacyjne, np. styropian, który idealnie symuluje warunki panujące na głębokościach nawet 8-9 metrów pod terenem. Wpływa to znacznie na skrócenie czasu montażu.

czerpnia-powietrza-gruntowego-magazynu-energii
Przez czerpnię terenową powietrze jest zasysane pod płyty gruntowego wymiennika ciepła.

ILE MIEJSCA NA GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA?

Gruntowy magazyn energii można montować bezpośrednio pod budynkiem, jak i obok niego. W przypadku terenów zielonych instalacja występuje w wersji zwartej (płyty przylegają do siebie bezpośrednio w rzędzie). Dla budynku o metrażu 150 m2 będzie to 7×10 m. Jeśli chodzi o miejsce pod budynkiem, to odbywa się montaż w wersji z rozstawem – odstępami między rzędami płyt wymiennika. Długość wymienników instalowanych pod budynkiem jest zależna od wartości oraz ilości rozstawów między rzędami płyt.

gwc-provent-zielony-laczenie-plyt

JAKI GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA DO DOMU 150m2?

Instalację gruntowego magazynu energii można dostosować do wielkości budynku. Jednak zależy to od kilku czynników. Typowe układy określa się na podstawie kubatury budynku, czyli w odniesieniu do powierzchni użytkowej. Zalecane jest przyjęcie projektowego strumienia powierzchni na poziomie jednej krotności wymian powietrza w budynku. Przykładowo, 150 m2 i wysokości pomieszczeń 2,65 m przyjmuje się 400 m3/h.

gruntowy_gwc_pro_vent_geo_400_600_schemat