Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info@pro-vent.pl

Logotyp firmy Pro-Vent
dla domów jednorodzinnych
oraz dużych obiektów i hal
Maksymalna skuteczność
Obserwuj
na żywo

Rurowy gruntowy wymiennik ciepła (GWC rurowy)

Rurowy gruntowy wymiennik ciepła, inaczej GWC rurowy jest dość popularnym i silnie promowanym rodzajem wymiennika gruntowego. Jego konstrukcja powoduje jednak pewne ograniczenia. Chodzi tutaj zarówno o problemy z uzyskaniem wysokiej skuteczności wymiany ciepła, problemy z odprowadzaniem skroplonego kondensatu, jak i obszar potrzebny do zamontowania tego rodzaju wymiennika. Przyjrzyjmy się bliżej temu rodzajowi wymiennika.

GWC RUROWY – BUDOWA

Rurowy gruntowy wymiennik ciepła jest skonstruowany z układu rur, wykonanych zazwyczaj z materiału PVC. W związku z tym GWC rurowy zaliczany jest do wymienników przeponowych. Chodzi o to, że przepływające powietrze nie ma bezpośredniej styczności z gruntem. Jest ono oddzielone ścianą rury, przez co skuteczność wymiany ciepła między powietrzem a gruntem jest umiarkowana.

Odizolowanie powietrza od gruntu powoduje również problemy z odprowadzaniem nadmiernej wilgoci z powietrza. Wiąże się to po pierwsze ze spadkiem skuteczności wymiennika, a po drugie z ryzykiem powstawania zarodników grzybów wewnątrz rurociągu. Zwykle wymusza to stosowanie powłok antybakteryjnych na wewnętrznych ścianach rur. Dyskusyjna pozostaje jednak trwałość niniejszych powłok oraz ich faktyczny wpływ na jakość powietrza. To dlatego, że powietrze ma styczność z powłoką antybakteryjną wyłącznie przy ścianie rury. Wymienniki przeponowe wymagają regularnego czyszczenia wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem, co ma niszczący wpływ na warstwę antybakteryjną.

gwc rurowy poznaj również gwc pro-vent geo

GWC RUROWY – INSTALACJA

gwc rurowy instalacja

GWC rurowy można instalować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to pojedyncza rura o dużej średnicy. Natomiast drugi to układ kilku rur o mniejszej średnicy, ułożonych w gruncie równolegle w odstępach ok. 1 m i połączonych ze sobą za pomocą trójników. Należy pamiętać aby bezwzględnie unikać stosowania kolan i odgałęzień o kącie prostym. Ponadto należy także dobierać  minimalne przekroje rur i łączników, aby maksymalna prędkość przepływu powietrza była mniejsza niż 4 m/s. Rurę (bądź rury) wymiennika należy poprowadzić ze spadkiem w stronę od czerpni.
gwc rurowy układ pierścieniowy i blokowy

Wykraplanie się wody w rurach w wyniku ochładzania powietrza jest zjawiskiem występującym głównie latem. Jednak konieczne jest zapewnienie jej stałego odprowadzania.
Rury należy układać na głębokości ok. 1,5-2 m aby zapewnić stałe warunki cieplne i zawsze poniżej głębokości przemarzania. Rury układać w gruncie rodzimym, pamiętać o jego dobrym zagęszczeniu i nie stosować piasku do obsypywania rur.

Planując połączyć wymiennik rurowy z centralą, należy użyć kanałów o większych średnicach niż kołnierze centrali. Pozwala to obniżyć opory powietrza i w konsekwencji może wyeliminować konieczność stosowania dodatkowego wentylatora wspomagającego. Stosowane przepustnice powinny zapewniać szczelne zamknięcie.

Wartości średnic rur dla wymiennika rurowego:

 1. Mniejszy rekuperator: MISTRAL SMART/SLIM/DUO 300 – średnica rury = 200 mm
 2. Średni rekuperator: MISTRAL SMART/SLIM/DUO 400, PRO 450 – średnica rury = 250 mm
 3. Większe rekuperatory: MISTRAL SLIM/DUO 600, PRO 700 – średnica rury = 315 mm

ZASADY PROJEKTOWANIA

Przy projektowaniu uwzględniane są następujące elementy:

 • kubatura budynku,
 • wielkość wymiany powietrza (1/h),
 • materiał rur,
 • głębokość ułożenia,
 • budowa instalacji (blokowa lub pierścieniowa),
 • parametry cieplne gruntu,
 • warunki klimatyczne,
 • występowanie wody gruntowej.

Z danych doświadczalnych wynika, że temperatura powietrza za wymiennikiem przeponowym rurowym w lutym bardzo często jest niższa niż 0oC, a latem znacznie przekracza 20oC.

gwc rurowy poznaj również gwc pro-vent geo

? Masz pytania? Chcesz zamówić? Skontaktuj się z nami!
Newsletter