Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info@pro-vent.pl

Logotyp firmy Pro-Vent
dla domów jednorodzinnych
oraz dużych obiektów i hal
Maksymalna skuteczność
Obserwuj
na żywo

Rekomendacja techniczna Instytutu Techniki Budowlanej

rekomendacja-banner

Gruntowy wymiennik ciepła GWC PROVENT-GEO uzyskał pełną pozytywną rekomendację techniczną stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Rekomendację o numerze RT ITB-1239/2012 wydał Instytut Techniki Budowlanej.

Rekomendacja techniczna dla Gruntowego wymiennika ciepła GWC provent-GEO

Rekomendacje Techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi, wydawanymi dla:

  • wyrobów lub zestawów wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881),
  • wyrobów lub zestawów wyrobów wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym B lub z oznakowaniem CE,
  • powtarzalnych rozwiązań technicznych.

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla wyrobów lub zestawów wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych stanowią specyfikacje techniczne, umożliwiające dokonywanie oceny zgodności i wydawanie przez producenta świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobów (zestawów wyrobów) nimi objętych.

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla wyrobów wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym B lub z oznakowaniem CE potwierdzają wykonanie wstępnego badania typu oraz określają zasady i warunki stosowania wyrobów (zestawów wyrobów), zgodne z krajowymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Mogą też określać warunki wykonania i odbioru rozwiązań technicznych wykonywanych z zastosowaniem tych wyrobów (zestawów wyrobów) oraz warunki zachowania trwałości (konserwacji i napraw).

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla powtarzalnych rozwiązań technicznych potwierdzają ich zgodność z wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, wraz z późniejszymi zmianami), tzn. potwierdzają, że rozwiązania te są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane. Mogą określać także warunki wykonania i odbioru objętych nimi rozwiązań technicznych.

? Masz pytania? Chcesz zamówić? Skontaktuj się z nami!
Newsletter